ساعت انتشار: ۱۲:۳۶ ب.ظ
تاریخ انتشار: جمعه, ۲۸ اردیبهشت, ۱۳۹۷

تسلیم اظهارنامه مالیات عملکرد سال ۹۶ از اول خرداد

طبق قانون مالیات‌های مستقیم، اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل از اول تا ۳۱ خرداد ماه باید اظهارنامه عملکرد مالیاتی مربوط به سال ۹۶ خود را به سازمان امور مالیاتی تسلیم کنند.

منبع :