ساعت انتشار: ۱۱:۲۳ ق.ظ
تاریخ انتشار: جمعه, ۲۸ اردیبهشت, ۱۳۹۷
خبرگزاری فارس

اسلام رقابتی در آفریقا کتاب شد

فعالیت وهابیت و هویت مسلمانان در شمال غنا در کتاب «اسلام رقابتی در آفریقا» بررسی شد.

به گزارش خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس، بررسی فعالیت وهابیت و هویت مسلمانان در شمال غنا(2010-1920) در کتابی با عنوان «اسلام رقابتی در آفریقا» منتشر شد. بر اساس این گزارش، کتابی با عنوان «اسلام رقابتی در آفریقا» به قلم عبداللهی ادریسو از سوی انتشارات آکادمی کارولینا آمریکا در 279 صفحه منتشر شده است. موضوع این کتاب مطالعه و بررسی پروژه تجربیات مراجعت علمای متجدد اسلامی تحصیل کرده در از دانشگاه‌های دینی عربستان سعودی و مصر و نقش آن‌ها در ابتکارات آموزشی و تجدید بنای هویت مسلمانان غنا می باشد.بر اساس روش مصاحبه و تحقیق کتابخانه ای سه سوال یا فرضیه تحقیق مطرح شده است: 1-روش کار اساتید سعودی و مصری در فعالیت آموزشی با اقلیت مسلمان در جامعه پلورالیستی غنا 2- چگونگی برخورد حکومت غنا با برنامه آموزش اسلامی 3-عواقب تاثیر عربستان سعودی و مصر بر ساختار فرهنگ مسلمانان غنا بررسی میزان نفوذ مدرسان بومی (الحاجی یوسف صالح به عنوان عامل گسترش فرقه وهابیت در غنا )،و هم زمان همراه با مراجعت علما به غنا و اصلاح گری در دین اسلام که موجب برخورد اندیشه های دینی و ترکیب های مفاهیم دینی اسلام در این کشور گردید.تلاش ها حاکی از طرح جدیدی در ایجاد تغییراتی در درون عقاید مسلمانان غنا بوده است. اشاره این کتاب بر این واقعیت است که فرقه وهابیت با بهره برداری از امکانات مختلف به عنوان پدیده دینی در میان مسلمانان غنا با توجه به تاثیرات ناشی از تماس ها و ارتباطات با مناطق خاورمیانه و شمال آفریقا به خصوص از طریق برنامه های آموزشی با هدف اعمال تغییرات ایدئولوژیکی در فضای حساسیت زای اجتماعی و سیاسی غنا می باشد. برخی اساتید دانشگاهی در خصوص این اثر نوشته اند : نفوذ فرقه وهابیت در فضای آکنده از افزایش  تنش ، بی اعتمادی و درگیری های مذهبی  به راستی تحقیقات جدی را در مطالعات آفریقایی می طلبد.این کتاب توانسته نتایج قابل تاملی را از طریق بررسی نقش علمای تحصیلکرده سعودی و مصری در میان مسلمانان غنا آن هم به واسطه چالش اندیشه های سنتی اسلام و باورهای جدید از این دین به دست آورده در نهایت با تحقیق خود ساختار هویتی اقلیت مسلمان غنا را به تصویر کشد. بعد مهم دیگر در یافته‌های کتاب فوق بررسی چگونگی برخوردهای فکری بین مسلمانان غنا به عنوان یک اقلیت درونی در جامعه‌ای چند مذهبی است. در نهایت این اثر با نوع بررسی تحلیلی خود کار ارزشمندی را در بررسی تاریخ اسلام در غرب آفریقا به انجام رسانده است. در این کتاب مواردی از جمله؛  1- فصل اول: مقدمه(تاریخچه،تحقیقات انجام شده،روش تحقیق و منابع) 2-فصل دوم:تصوف اسلامی ،اندیشه های اصلاح گری،وهابیت 3- فصل سوم: سیاست های آموزش اسلامی سیاست های استعمار بریتانیا و آموزش مسلمانان سیاست های غیر مداخله جویانه دهه 1950 آموزش مسلمانان و طرح توسعه سریع آموزش(1952-1951) گزارش آموزش های آفریقایی 1953 و آموزش مسلمانان آموزش مسلمانان و سیاست های ملی گرایی: حزب انجمن اسلامی 4-فصل چهارم:بدعت در دین: تغییرات دینی فصل پنجم:آموزش فراملیتی مسلمانان:حلقه های اجتماعی و دینی: اعمال ادبیات عربی در آموزش، انحراف ایدئولوژیکی سعودی در آموزش اسلامی، معلم عبداللهی مایکانو و جریان های بدعت اسلام،آموزش و فضای عمومی فصل ششم: تغییرات اجتماعی – اقتصادی : علما در نقش نخبگان، تاسیس انجمن های غیر دولتی و اسلام اجتماعی ، طرح اصلاح،مدرنیسم و موسسات اسلامی گنجانده شده است. انتهای پیام/