ساعت انتشار: ۱۱:۱۰ ق.ظ
تاریخ انتشار: جمعه, ۲۸ اردیبهشت, ۱۳۹۷
خبرگزاری مهر

مجوز بورس در گمرک الکترونیکی شد

صدور مجوز بورس در گمرک جمهوری اسلامی ایران، الکترونیکی شد.