ساعت انتشار: ۱۰:۵۴ ق.ظ
تاریخ انتشار: جمعه, ۲۸ اردیبهشت, ۱۳۹۷
خبرگزاری مهر

روش های جدید برای جلوگیری از رشد سلول سرطانی کشف شد

محققان به نتیجه رسیدند که در درمان سرطان، برای سرکوب کامل تومور علاوه بر مهار کامل Ras، به مهار Erf نیز نیاز است.