ساعت انتشار: ۱۰:۲۲ ق.ظ
تاریخ انتشار: جمعه, ۲۸ اردیبهشت, ۱۳۹۷
خبرگزاری مهر

استقبال از پیشنهاد رئیس سازمان نظام پرستاری ایران در نشست ژنو

رئیس کل سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران، در نشست ژنو پیشنهادی را در ارتباط با بهبود وضعیت پرستاری مطرح کرد که با استقبال شرکت کنندگان در این نشست همراه شد.