ساعت انتشار: ۱۰:۵۳ ب.ظ
تاریخ انتشار: سه شنبه, ۲۸ فروردین, ۱۳۹۷
خبرگزاری مهر

تعرفه خدمات فنی داروخانه ها به قوت خود باقیست

سخنگوی سازمان غذا و دارو، گفت: خدمات فنی داروخانه ها به قوت خود باقی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، کیانوش جهانپور در خصوص رد مصوبه هیات دولت در مورد حق مسئولیت فنی داروخانه ها، اظهارداشت: این موضوع در مورد یک مصوبه خاص مستند به قانون برنامه پنجم توسعه بوده که در سیر حقوقی و پس از فراز و فرودهای طی شده نهایتا از سوی دیوان عدالت اداری رد شده است و ارتباطی با سایر مصوبات و فرآیندهای فعلی و جاری در داروخانه ها ندارد.  وی افزود: برخی اشتراکات لفظی و لغوی موجب برداشت اشتباه در برخی رسانه ها شده است، اما وفق مقررات کماکان تغییری در روند اداره امور داروخانه ها و تعرفه های آنها حاصل نشده و در صورت هرگونه تغییر قانونی از ناحیه کمیسیون ها و نهادهای ذی صلاح در این حوزه، موضوع در زمان خود اطلاع رسانی خواهد شد.